Loading...

Polityka prywatności

Polityka prywatności i ochrona informacji.

Pozostawiając dane na stronie, zgadzasz się z Polityką prywatności i ochroną informacji.

Ochrona danych

brokbridge.com Administration Site (Witryna) nie może przenieść lub ujawnić informacje dostarczone przez użytkownika (user) rejestracji i korzystania z funkcji serwisu osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków określonych przez ustawodawstwo kraju, w którym użytkownik pracuje.

Uzyskiwanie danych osobowych

Do komunikacji na stronie użytkownik jest zobowiązany do podania pewnych danych osobowych. Aby zweryfikować dostarczone informacje, strona zastrzega sobie prawo do żądania dowodu tożsamości w trybie online lub offline.

Dane osobowe

Witryna wykorzystuje dane osobowe użytkownika w celu świadczenia usług i poprawy jakości świadczonych usług. Część informacji osobowych mogą być podane do systemu bankowego lub płatności, jeżeli przekazanie tych informacji, ze względu na system płatności przelewu wewnętrznego, z usług którego użytkownik chce korzystać. Strona dokłada wszelkich starań, aby zachować bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika. Dane osobowe mogą być ujawnione w przypadkach określonych przez prawo lub gdy administracja uzna takie działania za konieczne do zastosowania się do procedury prawnej, nakazu sądowego lub procesu sądowego niezbędnego do pracy Użytkownika z Witryną. W innych przypadkach pod żadnym pozorem informacje, które Użytkownik przesyła do Witryny, nie będą ujawniane stronom trzecim.

Komunikacja

Po opuszczeniu danych przez użytkownika otrzymuje wiadomość potwierdzającą pomyślną rejestrację. Użytkownik ma prawo do zaprzestania odbierania biuletynów w dowolnym czasie, korzystając z odpowiedniej usługi w Witrynie.

Referencje

Witryna może zawierać linki do innych stron. Witryna nie ponosi odpowiedzialności za politykę treści, jakości i bezpieczeństwa tych witryn. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy wyłącznie informacji zamieszczonych bezpośrednio w witrynie.

Bezpieczeństwo

Witryna zapewnia bezpieczeństwo konta użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem.

Powiadomienie o zmianach

Witryna zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki prywatności bez powiadomienia. Innowacje wchodzą w życie z chwilą ich publikacji. Użytkownicy mogą niezależnie śledzić zmiany w polityce prywatności.

GDPR

W Brokbridge zdajemy sobie sprawę, że poufność i bezpieczeństwo Twoich danych ma dla Ciebie ogromne znaczenie i zapewniamy, że jest to dla nas. Oprócz przestrzegania obowiązujących przepisów UE i przepisów krajowych dotyczących prywatności i ochrony danych, przyczyniliśmy się do naszego zaangażowania w unijny system ochrony danych, inwestując w urządzenia hostingowe w UE. Jednak ze względu na charakter naszej globalnej platformy dane osobowe mogą być przesyłane i przetwarzane w obiektach danych znajdujących się poza EOG. Brokbridge stosuje standardowe postanowienia umowne Komisji Europejskiej (zwane również "przepisami modelowymi") jako legalną metodę przekazywania danych osobowych poza EOG. Włączając te ogólne propozycje do naszego suplementu do przetwarzania danych ("DPA"), zarówno administratorzy danych (nasi klienci z UE), jak i przetwarzający dane o umowach są zobowiązani do przestrzegania pewnych technicznych i organizacyjnych gwarancji dotyczących poufności i podstawowych praw danych (nasi użytkownicy końcowi na podstawie UE). Pomimo faktu, że zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych 95/46 / WE Komisji Europejskiej, zasada ochrony danych ("PKB") zaczyna się dopiero 25 maja 2018 r., Brokbridge zainicjował już wewnętrzne procedury w celu zapewnienia, że ​​jesteśmy gotowi spełniają podwyższone wymogi dotyczące poufności PKB.